इटहरीः इटहरी उपमहानरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको मर्मविपरीत उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्दा बिल बिजक नहेरी लागत अनुमानको आधारमा मात्रै ठूलो रकम भु्क्तानी गरेको पाइएको छ ।

उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विभिन्न उपभोक्ता समितिमार्फत् भएका कामको भुक्तानी गर्दा सामान खरिद गरेको भन्दा २८ लाख ६० हजार ३७८ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको पाइएको हो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा उपभोक्ता समितिले हरेक किस्ताको कामको प्राविधिक मूल्याङ्कन, बिल भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने र कार्यालयले सोही आधारमा रकम भुक्तान गर्नुपर्ने नियम भएता पनि नगरपालिकाले लागत अनुमान (इस्टिमेट) कै आधारमा बिल बिजक नहेरी बढी रकम भुक्तान गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

उपमहानगरपालिकाको २०७८ असार ३० गतेको भौचर नम्बर १२७ बाट ७१४ रुपैयाँ प्रतिबोरा मूल्यमा खरिद गरिएको ओपीसी सिमेन्टको भुक्तानी ९६० रुपैयाँको दरले दिएको छ भने सोही मितिमा सोही भौचर नम्बरबाट ६०४ रुपैयाँ प्रतिबोराका दरले खरिद गरिएको पीपीसी सिमेन्टको भुक्तानीसमेत ९६० रुपैयाँ पचास पैसा प्रतिबोराका दरले दिइएको छ ।

289101708_571351394585184_1825786166780634575_n

 

यसैगरी, उपमहानगरले २०७८ असार ३० गते एक नम्बर इटामा १६ रुपैँया ३८ पैसा प्रतिगोटाका दरले खरिद गरेको बिल पेस भएकोमा १९ रुपैँया ७८ पैसाका दरले भुक्तानी दिएको छ । नगरले विभिन्न भौचर नम्बरबाट एक नम्बर इटाको भुत्तानी गर्दा प्रतिइटा १ रुपैयाँ ७५ पैसादेखि लिएर ३ रुपैयाँ ४ पैसासम्म बढी रकमको भुक्तानी दिएको छ ।

यता सिमेन्टमा पनि ओपीसी र पीपीसी सिमेन्टमा १८७ रुपैयाँ प्रतिबोरादेखि ३९६ रुपैयाँ प्रतिबोरासम्म बढी रकम भुत्तान गरेको छ भने टीएमटी छडमा समेत सोही प्रकारले बिल बिजकमा लेखिएभन्दा बढी भुक्तानी दिएको छ ।

उपमहानगरले ७९ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा खरिद गरेको फलामे छडको अनुमानित लागत मूल्य देखाई ९७ रुपैयाँ १८ पैसाका दरले भुक्तानी गरेको पाइएको छ । यसैगरी २०७७ माघ ९ गते उपमहानरले १ सय वाटको सोलार पाता खरिद गर्दा ६ वटा सोलार पातामा २६ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ बढी भुक्तान गरेको छ ।

अनुमानित लागत मूल्य १४ हजार रुपैयाँ प्रतिगोटा भएकोमा उपभोक्ता समितिबाट आएको बिलमा १८ हजार ४७५ रुपैयाँ देखाइएकोमा नगरपालिकाले सोही बिलको आधारमा भुक्तानी दिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनले खुलाएको छ ।