-सुबिन विश्वकर्मा ’लुते’

ए, छुत लोग्नेमान्छे ! मलाई चिन्यौ ?

म त्यही अछुत स्वास्नीमान्छे हुँ,
जसलाई वर्षातमा ओत लाग्ने घरको पेटीसम्म दिएनौ ! २
अनि म त्यहीँ स्वास्नीमान्छे हुँ,
जसलाई मन्दिर पस्नसम्म दिएनौ !

तिम्रा देवीदेवताको दर्शन गर्नसम्म दिएनौ !!
ए, छुत लोग्नेमान्छे तिमी कति लखेट्न सक्छौ ?

जब म पानी भर्न पँधेरो गएँ, त्यहीँबाट लखेट्यौ ।
जब म मन्दिरअघि फूल, अक्षता, धुप बेच्न बस्छुस त्यहीँबाट लखेट्यौ ।
अनि ए छुत लोग्नेमान्छे !

जब मैले शरीर बेच्न थालेँ, म अछुतको शरीर तिमी छुतले कसरी चलायौ ?
मेरो शरीर कसरी छुत भयो, जो मेरो पहिलो ग्राहक बन्न तिमी नै आइपुग्यौं ?

                                                                         -सुनसरी