इटहरीः रामधुनी नगरपालिकाले गत आर्थिक बर्षमा २२ हजार रुपैँया बराबर जरिवाना नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिरेको पाइएको छ । 

तोकिएको समयमा विद्युत महशुल नतिर्दा नगरपालिका मातहतका विभिन्न कार्यलयहरुको जरिवाना वापत उक्त रकम तिरेको हो । 

धारा, पानी , टेलिफोन, विजुली जस्ता कार्यलय सन्चालन खर्चहरु तोकिएको अवधिमा छुट समेत प्राप्त गर्ने सक्ने अवधिमा भुत्तानी गर्नुपर्नेमा रामधुनी नगरपालिकाले भने ढिला विद्युत महशुल भुत्तानी गर्दा जरिवाना समेत तिरेको पाइएको हो । 

नगरपालिकाले २०७७ साल भदौमा बिभिन्न २ स्थानको श्रावण र भाद्र महिनाको महशुल भुत्तानी गर्दा ५ हजार ५५० रुपैँया जरिवाना तिरेको थियो भने २०७७ असोज १२ गते सरस्वती चौधरी मार्फत वडा नम्बर ९ को विद्युत महशुल भुत्तानी गर्दा ११६ रुपैँया जरिवाना तिरेको छ । 

यस्तै वडा नम्बर ३ को जरिवाना ३ हजार ८५ रुपैँया क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्दाको विद्युत महशुलमा पनि जरिवाना वापत ५ हजार ९२९ रुपैँया तिरेको पाइएको छ । यता कार्यलयको अनुरोधमा स्थापित प्रहरी चौकीको विद्युत महशुल भुत्तानीमा समेत जरिवाना १ हजार ६४३ रुपैँया तिरेको पाइएको छ भने सिंगिया वडा कार्यलयको विद्युत भुत्तानीमा समेत जरिवाना पावत ११४ रुपैँया तिरेको छ । 

नगरपालिकाले २०७८ बैसाखमा आफ्नै कार्यलयको विद्युत महशुल तिर्दा १ हजार ६४ र भादगाउँ सिनवारी र नगरपालिका कार्यलयको विद्युत महशुल भुत्तानीमा २ हजार ३ सय ३ रुपैँया जरिवाना तिरेको पाइएको छ । यस्तै डुम्राहा स्वास्थ्य चौकिको विद्युत महशुल जरिवाना ७३३ रुपैँया तिरेका छ । 

यता २०७७ चैत र २०७८ बैशाखको विदुत महशुल असारमा तिर्दा नगरपालिकालाई ५ सय ६ रुपैँया जरिवाना भएको छ भने वडा नम्बर ६ को कार्यलयको विद्युत महशुल भुत्तानी गर्दा ८३९ रुपैया जरिवाना परेको थियो । 

कर्मचारीले तोकिएको समयमा आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्दा जरिवाना समेत भुत्तानी गरि कार्यलयलाई थप दायित्व बढाएको छ । लेखा परिक्षणको क्रममा महालेखा परिक्षकको कार्यलयले तोकिएको समयमा महशुल भुत्तानी नगर्ने कार्यलय प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई यसो हुनुको कारण स्पस्टिकरण लिइ निजहरुबाटै असुल उपर गर्ने व्यावस्थ ागर्न नगरपालिकालाई आग्रह गरेको छ ।