इनरुवाः  इनरुवा नगरपालिकामा रहेको स्वास्थ्य शाखाबाट इनरुवावासीको स्वास्थ्य उपचार सेवामा खर्च गर्नुपर्ने करोडौको बजेट होटलमा गोष्ठी सेमिनार मात्रै खर्च गर्ने हिसावमा विनियोजना गरिएको छ । भने केही रकम सुरुवातमै सामान्य कार्यक्रम गर्दै विल भौचर पेश गर्ने गरेको पाईएको छ ।

इनरुवा नगरपालिकाको सभाहल हुँदा हुँदै विभिन्न होटलहरुमा विषयगत ब्यानर झुण्ड्याएर आफू निकटहरु केहीलाई बेलाएर हाजिर गर्न लगाई कार्यक्रम सकेर विलभौचर पेश गर्ने गरेको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ ।

इनरुवा नगरपालिकाको नवौ नगरसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि पारित भएको बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा स्वास्थ्य शाखाबाट नगरवासीको स्वास्थ्य उपचार सेवामा खर्च गर्ने रकम सहभागीको उपस्थितिको हाजिरी देखाएर खर्च गर्ने प्रकृतीका रहेका छन ।

नगरसभाले पारित गरेको कार्यक्रम तथा बजेट शिर्षकमा एउटै कार्यक्रमका लागि आठदेखि दश वटा शिर्षक बनाएर अलग अलग बजेट विनियोजन समेत गरेको छ ।

नगरपालिकाले विनियोजन गरेको बजेटमा महिला स्वयमसेविकाहरुलाई भिटामिन ए कार्यक्रममा खाजा खर्च वापत एकलाख रुपैया औषधी उपचार खर्च पदाधिकारीलाई दश लाख रुपैया विनियोजन गरि छुट्टाईएको छ ।

स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन खर्च तीन लाख रुपैया सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरुलाई पोषण कार्यक्रम दुई लाख रुपैया स्वास्थ्य चौकीहरुको कार्यालय सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन खर्च दुई लाख रुपैया विनियोजन गरि छुट्टाईएको छ ।

यसैगरि इनरुवामा ब्लड बैंक सञ्चालन खर्च पाँच लाख रुपैया आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र तथा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरुको कार्यालय सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन खर्च दुई लाख चालिस हजार रुपैया विनियोजन गरि छुट्टाईएको छ।

महिला स्वयमसेविकाहरुलाई औषधी राख्ने किट बक्स खरिद खर्च तीन लाख रुपैया आँखा शिविर सञ्चालन खर्च दुई लाख रुपैया आङ खस्ने शिविर सञ्चालन खर्च तीन लाख रुपैया विनियोजन गरि छुट्टाईएको छ ।

स्वास्थ्य शाखाबाटै खर्च हुनेगरि स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सञ्चालन खर्च बीस लाख रुपैया, किशोरीहरुलाई प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम एक लाख रुपैया डाक्टर, नर्स पठनपाठन खर्च चालिस लाख रुपैया विनियोजन गरि छुट्टाईएको छ ।

नगरपालिकाको महामतमा रहेका आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीहरुमा आउने बिरामीका लागि औषधी वितरण गर्न औषधी खरिद खर्च बीस लाख रुपैया विनियोजन गरि छुट्टाईएको छ ।

विद्यालयमा स्वास्थ्य शिक्षा र नर्स परिचालन खर्च २४ हजार ६ सय ८० रुपैया वडा नम्बर १० मा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमको लागि तीन लाख ५० हजार रुपैया खोप समन्वय अभिमुखिकरण तालिम ७८ हजार १२७ रुपैया विनियोजन गरि छुट्टाईएको छ ।

क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम ५५ हजार ५ सय खोप प्रर्वद्धन कार्यक्रम ८४ हजार ८७१ रुपैया, समुदायमा आधारित नवजात शिशु तथा वालरोग एकीकृत कार्यक्रम ९१ हजार १५६ रुपैया, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र तल्ला थप्ने र सडक निर्माण इनरुवा ४ मा १० लाख ९२ हजार ६ सय विनियोजन गरि छुट्टाईएको छ ।

जन्मजात अपाङ्गता शिशु रेकर्ड राख्ने कार्यक्रम २ लाख ७९ हजार ६ सय, स्वास्थ्य उपचारका लागि सहयोग कार्यक्रम एक लाख ८० हजार, समुदायमा फोलिक एसिड कार्यक्रम एक लाख ७१ हजार, किशोर किशोरीलाई प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा ८ हजार विनियोजन गरि छुट्टाईएको छ ।

गर्भवती महिलाको दर्ता र अध्यावधिक एक लाख ६४ हजार छ सय, स्वास्थ्य संस्था र गेटवेका लागि रिचार्ज कार्ड खर्च ३६ हजार, अपाङ्गता रोकथामका लागि प्रेशण सेवा बीस हजार अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरुलाई पोषण सहयोग ४० हजार विनियोजन गरि छुट्टाईएको छ ।

वडा नम्बर १ मा विपन्न २५ परिवारलाई निःशुल्क विमा गर्न १ लाख, वडा नम्बर १ मा महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकालाई प्रोत्साहन खर्च एक लाख, वडा नम्बर ३ मा स्वास्थ्य शिविर र परिक्षण ५० हजार विनियोजन गरि छुट्टाईएको छ ।

वडा नम्बर ४ मा स्वास्थ्य बिमा १ लाख, वडा नम्बर ५ मा स्वयमसेविकालाई ब्यवस्थापन तथा प्रोत्साहन भत्ता २४ हजार, वडा नम्बर ५ मा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन खर्च तीन लाख ७६ हजार, वडा नम्बर ६ मधेशा स्वास्थ्य चौकी ब्यवस्थापन र सञ्चालन खर्च ४ लाख विनियोजन गरि छुट्टाईएको छ ।

वडा नम्बर ७ स्वयमसेविकालाई प्रोत्साहन खर्च ८४ हजार, वडा नम्बर ८ स्वयमसेविका सम्बन्धी कार्यक्रम एकलाख १५ हजार, वडा नम्बर ९ स्वास्थ्य चौकी ब्यवस्थापन खर्च १ लाख, वडा नम्बर १० निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा १ लाख ७५ हजार विनियोजन गरि छुट्टाईएको छ ।

नगरपालिको नवौ नगरसभाले ससर्त अनुदानतर्फ परिवार नियोजन सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम ५ लाख २० हजार आँखा, नाक, कान घाटी सम्बन्धी तालिम १ लाख ४० हजार विनियोजन गरि छुट्टाईएको छ ।

त्यस्तै महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका र आमसमूहहरुलाई तालिम ७५ हजार, क्षयरोग रोगीको खोज पडताल कार्यक्रम १ लाख ३ हजार, सरुवा रोग, नसर्ने रोग सम्बन्धी अन्र्तक्रिया र दिवस एक लाख विनियोजन गरि छुट्टाईएको छ ।

सरुवा रोग नियन्त्रण कार्यक्रम २ लाख, पोषण कार्यक्रम ४ लाख २० हजार स्वास्थ्य स्वयमसेविकालाई पोशाक, यातायात, गोष्ठी खर्च २३ लाख रुपैया कोभिड १९ को भ्याक्सिन क्यूआरकोड प्रमाणिकरण खर्च १ लाख २० हजार औलो दिवस ३० हजार विनियोजन गरि छुट्टाईएको छ ।

पोषण विशेष कार्यक्रम १ लाख ५० हजार सुर्तिजन्य पदार्थ न्यूनिकरण सचेतना कार्यक्रम २५ हजार आमा सुरक्षा न्यानो झोला, निःशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम २४ लाख ३७ हजार मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम जनचेतना ११ लाख ३४ हजार विनियोजन गरि छुट्टाईएको छ ।

स्वास्थ्य अनुशिक्षण कार्यक्रम ५ लाख, स्वास्थ्य चौकीको अनुगमन खर्च १ लाख ७० हजार, प्रजनन रुग्णता सेवा ३ लाख ६० हजार महिला किशोरीलाई अल्पकालिन सेवा केन्द्र सञ्चालन पाँच लाख विनियोजन गरि छुट्टाईएको छ ।

स्वास्थ्य सूचना साथै आईएमयू सुदृढिकरण कार्यक्रम ६५ हजार, सरोकारवालालाई महामारी सम्बन्धी अभिमुखिकरण १ लाख, विद्यालयमा आकस्मिक स्वास्थ्यका लागि औषधी खरिद २३ लाख ९० हजार विनियोजन गरि छुट्टाईएको छ ।

कोभिड लगायतका महामारी रोग सम्बन्धी अन्र्तक्रिया कार्यक्रम ५० हजार, आकस्मिक अवस्थामा स्वास्थ्य एवम ल्याब सामान ढुवानी ९७ हजार, स्वास्थ्य संस्थाको मासिक बैठक, अर्धबार्षिक र बार्षिक समिक्षा १ लाख १५ हजार विनियोजन गरि छुट्टाईएको छ ।

खोप सुदृढिकरण कार्यक्रम तालिम २ लाख २० हजार, कोभिड १९ बुष्टर खोप सञ्चालन अनुगमन खर्च ३ लाख ९ हजार, पोषण संवेदनशिल कार्यक्रम १ लाख ५० हजार, इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ खर्च २० हजार, इन्जेक्स, अक्सिजन भण्डार का लागि खर्च ४ लाख विनियोजन गरि छुट्टाईएको छ ।